Kunderne har ordet

”Selv om Helle Lundsgaard har indgående kendskab til, hvordan søgemaskinerne finder vores hjemmeside, formår hun at formidle stoffet på en forståelig måde til mig, som ikke har teknisk viden omkring opbygning af hjemmesider. Efter at Helle har opdateret vores hjemmeside, kan vi konstatere, at vi ofte kommer frem på side 1 under en given søgning. Helt konkret er jeg overbevist om, at jeg har fået et par kunder, som jeg ikke ville have fået uden Helles hjælp”.

DIREKTØR ALLAN DAUGAARD, ARKHUS BYGNINGSRÅDGIVNING A/S

 

"Da vi kørte projekt YouthTurn med støtte fra EU's’ socialfond var Helle Lundsgaard tilknyttet som fast kommunikationsansvarlig i halvandet år. Vi oplevede, at Helle var oprigtig nysgerrig på projektet. Hun investerer og sætter sig seriøst ind i et område, hvilket giver en direkte effekt i det, man læser. Det bliver simpelt hen mere ægte. Helle udfordrer en, og det betød, at hun også fik direkte indflydelse på projektet, fordi hun også har politisk flair og sørger for at kommunikationen holdes på sporet ud fra en strategisk vinkel."

FORSTANDER TROELS BRANDT, RINGSTED PRODUKTIONSHØJSKOLE

 

"Helle Lundsgaard har været ekstern marketingchef for OK grøn anlæg as fra 2004 til 2014. Hendes marketingplan lærte os at dele markedet op i segmenter og fokusere på de vigtigste. Vores strategi har ikke alene båret os gennem krisen, men gjort os til Gazeller tre gange i perioden, hvor medarbejderantal og omsætning er tredoblet og nettoresultatet er femdoblet. I kraft af den ledelsesmæssige sparring har Helles bidrag til virksomhedens udvikling i perioden været betydelig, ligesom hendes ledelse af møderne har bidraget til et godt klima i marketinggruppen. Også ved fusionen til OKNygaard A/S var Helle til stor hjælp."

ADM. DIR. OLE KJÆRGAARD, OKNYGAARD A/S